Syarat Permohonan Akta Kelahiran

Persyaratan Permohonan Akta Kelahiran :

a. Bila nama yang akan dibuatkan akta kelahiran BELUM masuk dalam Kartu Keluarga (KK)

 1. Surat Pengantar RT/RW
 2. KK Asli
 3. Fotocopy buku nikah (2 lembar) dan aslinya
 4. Fotocopy surat lahir dan aslinya ( beserta namanya)
 5. Fotocopy KTP Ayah
 6. Fotocopy KTP Ibu
 7. Fotocopy KTP saksi 2 orang
 8. Surat Kuasa bermaterai 6.000 bila yang mengurus akta kelahiran orang lain.

b. Bila nama yang akan dibuatkan akta kelahiran SUDAH masuk dalam Kartu Keluarga (KK)

 1. Surat Pengantar RT/RW
 2. Fotocopy KK
 3. Fotocopy buku nikah orang tua dan aslinya
 4. Surat lahir bidan/rumah sakit asli
 5. Surat lahir desa asli (bila ada)
 6. Fotocopy KTP Ayah
 7. Fotocopy KTP Ibu
 8. Fotocopy KTP saksi 2 orang
 9. Fotocopy KTP yang akan membuat akta (bila sudah berusia 17 tahun)
 10. Fotocopy Ijazah terakhir
 11. Surat Kuasa bermaterai 6.000 bila yang mengurus akta kelahiran orang lain.

Catatan :

 1. Bila ayah/ibu sudah meninggal, maka dilampiri surat keterangan meninggal
 2. Bila penolong kelahiran adalah dukun bayi maka dilampiri fotocopy ktp dukun bayi, bila dukun bayinya sudah meninggal maka dilampiri dengan surat keterangan meninggal dan mengisi form SPTJM data kelahiran

Alur Permohonan Akta Kelahiran :  RT/RW - Desa - Kecamatan